Maria Curie-Sklodowska University - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Helpdesk techniczny APD

Prosimy kontaktować się za administratorem jedynie w przypadku problemów technicznych.
W e-mailu należy szczegółowo opisać problem oraz podać imię, nazwisko, numer albumu, program studiów.
Listy z brakującym tematem są automatycznie kasowane.

Adres do kontaktu:

Archive of Diploma Theses :: APD 6.5.2.0-2 (2020-05-22) :: contact