Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Strona główna

Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Archiwum Prac Dyplomowych jest katalogiem prac dyplomowych, pozwala na ich publikację oraz zapewnia obsługę procesu związanego ze złożeniem i przygotowaniem pracy do obrony.

Na proces ten składa się:
  • wypełnienie informacji o pracy i przesłanie plików przez studenta,
  • przesłanie pracy do systemu antyplagiatowego,
  • zatwierdzenie pracy i raportu z wynikami analizy systemu antyplagiatowego przez promotora,
  • wprowadzenie recenzji przez recenzentów.

Prace zgromadzone w Archiwum są automatycznie przekazywane do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych zgodnie wymogami prawa.

Uwaga studenci!

W przypadku braku możliwości wprowadzenia do APD informacji na temat pracy (streszczenie, słowa kluczowe, język pracy), prosimy o wcześniejszy kontakt ze swoim dziekanatem.

Materiały

Instrukcje przygotowane przez Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

Podręcznik dla autorów prac, opiekunów i recenzentów - dokumentacja producenta

Zarządzenie w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Archiwum Prac Dyplomowych :: APD 6.3.0.0-2 (2017-11-06) :: kontakt