Przed przesłaniem pliku z pracą upewnij się, czy marginesy zostały ustawnione zgodnie z wymaganiami.

Nie zaleca się generowania plików PDF z okna drukowania. Najlepsze efekty osiągnie się korzystając z funkcjonalności wbudowanej w edytor tekstu.

Plik PDF z pracą nie powinien zawierać tekstu w postaci obrazków, ponieważ system antyplagiatowy zwróci błąd i konieczne będzie ponowne przesłanie prawidłowego pliku z pracą.

Po przesłaniu pliku z pracą i akceptacji przez promotora należy pobrać z APD wersję z numerami kontrolnymi przeznaczoną do wydruku.

LibreOffice

  1. Z menu Plik wybierz Eksportuj jako PDF.
  2. W razie potrzeby w zakładce Ogólne w części Obrazy dostosuj opcje kompresji.
  3. Kliknij na przycisk Eksportuj.

Microsoft Word

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office, wskaż strzałkę obok polecenia Zapisz jako, a następnie kliknij opcję PDF lub XPS. Starsze wersje oprogramowania mogą wymagać zainstalowania specjalnego dodatku, aby ta funkcjonalność była dostępna.
  2. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.
  3. Opcji Optymalizuj możesz użyć do zminejszneia rozmiaru pliku, gdyby okazało się, że jest on zbyt duży.
  4. Kliknij przycisk Publikuj.