Helpdesk techniczny APD

Prosimy kontaktować się za administratorem jedynie w przypadku problemów technicznych.
W e-mailu należy szczegółowo opisać problem oraz podać imię, nazwisko, numer albumu, program studiów.
Listy z brakującym tematem są automatycznie kasowane.

Adres do kontaktu: