Rywalizacja Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej w Azji Centralnej na przykładzie Kazachstanu Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej w Azji Centralnej na przykładzie Kazachstanu
(not given)
Dissertation advisor:
Organizational unit: Faculty of Political Science
Date of approval of the subject: Feb. 23, 2018
Date of submission: July 6, 2018
Abstract:
PL
Tematem pracy jest rywalizacja pomiędzy Rosją a Chinami w regionie Azji Centralnej, ukazana na przykładzie Republiki Kazachstanu. Region bogaty w surowce naturalne przykuwa uwagę niemal wszystkich światowych mocarstw, jednak to rywalizacja między FR a ChRL jest w nim najbardziej widoczna. W rozdziale pierwszym została przedstawiona geneza aktywności mocarstw w tej części świata, potencjał państw centralnoazjatyckich oraz interesy Rosji i Chin w regionie. Rozdział drugi poświęcony jest polityce Republiki Kazachstanu i zmianom jakie zaszły w niej po rozpadzie Związku Radzieckiego. W rozdziale drugim zostały przedstawione również działania mocarstw w Kazachstanie na rzecz utrzymania bądź uzyskania w nim wpływów. Rozdział trzeci poświęcony jest stosunkom Rosja-Chiny, nie tylko rywalizacji między nimi, ale również współpracy, której jako przykład podano Szanghajską Organizację Współpracy. W rozdziale trzecim znajdują się także stanowiska wszystkich pięciu republik Azji Centralnej wobec rywalizacji w regionie. Praca odpowiada na pytanie które z mocarstw posiada większe wpływy w regionie oraz które z nich państwa centralnoazjatyckie wybiorą w przyszłości, znaleziono również odpowiedz na pytanie o rolę jaką odgrywa w tej rywalizacji Kazachstan.
(not given)
Keywords:
PL
Azja Centralna, Chiny, Kazachstan, Rosja, rywalizacja mocarstw
(not given)
Reviewers: